Materiál / Lepidla

 UNONYL660 247 459PU 1410PU 1500S110 (W)
 Plast ABS/PC, PS, SAN   
 Sklo    
 Drevo   
 Keramika     
 Kov   
 Papier    
 PE – pena   
 PU – tvrdá pena     
 PU – mäkká pena    
 PVC tvrdé    
 PVC mäkké     
 Textílie     
 Koberce rohože     
 Koža     

 Metódy nanášania / Lepidla

 UNONYL660247459PU 1410PU 1500S110 (W)
 Sietotlač   
 Nástrek  
 Ponaranie    
 Válcovanie  
 Rakle    

 Pomocné prostriedky / Lepidla

 UNONYL660247459PU 1410PU 1500S110 (W)
 Redidlo voda  
 Redidlo PU 4000    
 Spomalovač U607  

 Pomocné prostriedky / Lepidla

 UNONYL660247459PU 1410PU 1500S110 (W)
 UNONYL FIX 102    
 UNONYL FIX 157   
 UNONYL FIX S110     
 UNONYL FIX PU 1000    
Tepelná fixáciaNIE*NIE*NIE*NIE*NIE*NIE*
doporučené
vhodné po predchádzajúcom vyskúšaní
*nemusí byť tepelne fixované, ale v prípade tepelnej fixácie budú dosiahnuté lepšie výsledky

lepidla UNONYL PU 1410 a UNONYL PU 1500 sú dvoj-komponentné polyuretanové systémy,
ostatné lepidla sú disperzné systémy