Školenia


 

Ponúkame Vám školenia v oblasti implementácie flocku.

Termín školenia je potrebné si dohodnúť vopred.

Dĺžka školenia cca 3 hod.

V prípade záujmu nás prosím kontaktuje.

 


 

Rozsah školenia:

 

 Príprava pred flockovaním

  • úprava povrchu flockovaných dielov
  • penetrovanie savých materiálov
  • technické zabezpečenie pracoviska, voľba pracovného prostredia

Voľba lepidla

  • správny výber lepidla
  • príprava zvoleného lepidla
  • pigmentácia

Voľba flocku

  • správny výber flocku
  • rozdelenie flocku
  • miešanie flocku

Vlastné flockovanie

  • spôsoby nanášania lepidla
  • správna voľba aplikačného zariadenia
  • aplikácia flocku do naneseného lepidla
  • predvedenie funkcií  flockovacích zariadení

Sušenie – zušľachtenie

  • fixácia
    • za studena
    • za tepla
  • zbavenie povrchu prebytočných vlákien